Çalışan servisleri görüntüle:

sudo lsof -i -n -P | grep TCP

Dosyada kaç satır olduğunu göster:

wc -l [filename]

Text dosyasını tersten yazdır:

tac test.txt > reversed.txt

Homebrew ile macOS'taki yazılım paketlerini güncelle, hataları tespit et, gereksiz dosyaları temizle ve kullanılmayan paketleri kaldır:

brew update && brew upgrade && brew doctor && brew cleanup && brew autoremove

Komut durduruluncaya kadar Mac'in uyku moduna geçmesini engele:

caffeinate -u -t [seconds]

Bir dizinin içindeki tüm dosyaların sonuna ".txt" eklemek

find [/dir] -type f -exec mv {} {}.txt \;

Bir dizinin içindeki tüm dosyaların uzantısını ".txt" ile değiştirmek

find [/dir] -type f -exec bash -c 'mv "$1" "${1%.*}.txt"' _ {} \;

Bir dizinin içindeki tüm dosyalardan ".txt" uzantısını silmek

find [/dir] -type f -name "*.txt" -exec bash -c 'mv "$1" "${1%.txt}"' _ {} \;