KomutlarAçıklaması
Yeni bir tmux oturumu başlattmux [isim]
Belirli bir oturuma bağlanmatmux attach -t [numara]
Prefix (tmux komutlarını başlatmak için) göndermeCMD + B + CMD + B
Panolar arasında dolaşmaCMD + B + C+o
Geçerli istemciyi askıya almaCMD + B + C+z
Sonraki düzeni seçmeCMD + B + Space
Penceleri yeni bir pencereye taşımaCMD + B + !
Pencereyi dikey olarak bölemeCMD + B + "
Tüm panoları listelemeCMD + B + #
Geçerli oturumu yeniden adlandırmaCMD + B + $
Pencereyi yatay olarak bölemeCMD + B + %
Geçerli pencereyi kapatmaCMD + B + &
Pencere indeksini seçmeCMD + B + '
Önceki istemciye geçmeCMD + B + (
Sonraki istemciye geçmeCMD + B + )
Geçerli pencereyi yeniden adlandırmaCMD + B + ,
En son kullanılan panoyu silmeCMD + B + -
Geçerli pencereyi taşımaCMD + B + .
Tuş bağlamasını açıklamaCMD + B + /
Pencereyi değiştirmeCMD + B + [numara]
Komut girmek için açıklama vermeCMD + B +
Önceki aktif panele gitmeCMD + B + ;
Panolar arasından yapıştırma işlemiCMD + B + =
Tuş bağlamalarını listelemeCMD + B + ?
Tmux seçeneklerini özelleştirmeCMD + B + C
Listeden istemci seçmeCMD + B + D
Panoları eşit aralıklarla dağıtmaCMD + B + E
Son istemciye geçmeCMD + B + L
İşaretlenen paneli temizlemeCMD + B + M
Kopya moduna girişCMD + B + [
En son panoyu yapıştırmaCMD + B + ]
Yeni bir pencere oluşturmaCMD + B + c
Geçerli istemciyi ayırmaCMD + B + d
Pano içinde arama yapmaCMD + B + f
Pencere bilgilerini görüntülemeCMD + B + i
Önceki pencereyi seçmeCMD + B + l
İşaretlenen paneli açma/kapatmaCMD + B + m
Sonraki pencereyi seçmeCMD + B + n
Sonraki panele geçmeCMD + B + o
Önceki pencereyi seçmeCMD + B + p
Panoların numaralarını görüntülemeCMD + B + q
Geçerli istemciyi yeniden çizmeCMD + B + r
Oturumu seçmeCMD + B + s
Saat göstermeCMD + B + t
Pencere seçmeCMD + B + w
Aktif paneli kapatmaCMD + B + x
Aktif paneli büyütme (zoom)CMD + B + z
Aktif paneli üstteki pane ile değiştirmeCMD + B + {
Aktif paneli alttaki pane ile değiştirmeCMD + B + }
Mesajları görüntülemeCMD + B + ~
Pencere içeriğini yeniden başlatmaCMD + B + DC
Kopya moduna girip yukarı kaydırmaCMD + B + PPage
Aktif panelin üstündeki panele geçmeCMD + B + Up
Aktif panelin altındaki panele geçmeCMD + B + Down
Aktif panelin solundaki panele geçmeCMD + B + Left
Aktif panelin sağındaki panele geçmeCMD + B + Right
Eşit yatay düzeni ayarlamaCMD + B + M+1
Eşit dikey düzeni ayarlamaCMD + B + M+2
Ana yatay düzeni ayarlamaCMD + B + M+3
Ana dikey düzeni ayarlamaCMD + B + M+4
Karoları seçmeCMD + B + M+5
Bildirimli sonraki pencereyi seçmeCMD + B + M+n
Panoları ters yönde dolaşmaCMD + B + M+o
Bildirimli önceki pencereyi seçmeCMD + B + M+p
Panele yukarı yönde boyut vermeCMD + B + M+Up
Panele aşağı yönde boyut vermeCMD + B + M+Down
Panele sola doğru boyut vermeCMD + B + M+Left
Panele sağa doğru boyut vermeCMD + B + M+Right
Panele yukarı yönde 5 birim boyut vermeCMD + B + S+Up
Panele aşağı yönde 5 birim boyut vermeCMD + B + S+Down
Panele sola doğru 5 birim boyut vermeCMD + B + S+Left
Panele sağa doğru 5 birim boyut vermeCMD + B + S+Right