Nmap'in smb script'leri ile taramak:

nmap -p 445 --script=smb-enum-shares.nse,smb-enum-users.nse [IP]

Samba üzerinden paylaşımları taramak:

enum4linux -a [IP]

SMBClient ile IP adresindeki anonim paylaşıma bağlanmak:

smbclient //[IP]/anonymous

IP adresindeki paylaşımları listelemek:

smbclient -L [IP]

IP adresindeki paylaşıma kullanıcı adı ile bağlanmak:

smbclient //[IP]/share -U [username]

IP adresindeki paylaşıma çalışma grubu ve yol adı ile bağlanmak:

smbclient \\\\WORKGROUP\\[path_name] -I [IP] -N

SMBGet ile paylaşımdan dosyayı indirmek:

smbget -R smb://[IP]/anonymous

SMBClient ile içerde kod çalıştırmak:

smbclient \\[IP]\"temporary share" -c 'recurse;ls'
  • Dosya indirirken otomatik onaylamak: prompt OFF
  • Dosyaları bozulmadan düzgün bir şekilde kopyalamak: binary
  • Mevcut paylaşımdaki tüm dosyaları indirmek: mget *