Meta Karakterler

Meta karakterAçıklaması
.Satır başlangıcı hariç herhangi bir karakterle eşleşir.
[ ]Köşeli parantezler arasında bulunan herhangi bir karakterle eşleşir.
[^ ]Köşeli parantez içerisinde yer alan ^ işaretinden sonra girilen karakterler haricindeki karakterlerle eşleşir.
*Kendisinden önce yazılan karakterin sıfır veya daha fazla tekrarı ile eşleşir.
+Kendisinden önce yazılan karakterin bir veya daha fazla olan tekrarı ile eşleşir.
?Kendisinden önce yazılan karakterin varlık durumunu opsiyonel kılar.
{n,m}Kendisinden önce yazılan karakterin en az n en fazla m değeri kadar olmasını ifade eder.
(xyz)Verilen sırayla xyz karakterleriyle eşleşir.
``
\`[ ] ( ) { } . * + ? ^ $ \
^Girilen verinin başlangıcını ifade eder. (haricinde her şey)
$Girilen verinin sonunu ifade eder.

Karakter Sınıfları

Meta karakterAçıklaması
\wAlfanumerik karakterlerle eşleşir: [a-zA-Z0-9_]
\WAlfanumerik olmayan karakterlerle eşleşir: [^\w]
\dRakamlarla eşleşir: [0-9]
\DRakam olmayan karakterlerle eşleşir: [^\d]
\sBoşluk karakteri ile eşleşir: [\t\n\f\r\p{Z}]
\SBoşluk karakteri olmayan karakterlerle eşleşir: [^\s]

Gruplama ve Özel İfadeler

Meta karakterAçıklaması
?= Verdiğimiz ifade sonrası arar ve eşleşme varsa sonuç döndürür.
?! Verdiğimiz ifade sonrası arar ve eşleşme yoksa sonuç döndürür.
?<= Verdiğimiz ifade öncesini arar ve eşleşme varsa sonuç döndürür.
?<-!- Verdiğimiz ifade öncesini arar ve eşleşme yoksa sonuç döndürür.

Diğer Meta Karakterler

Meta karakterAçıklaması
i Eşleştirmeleri küçük/büyük harfe karşı duyarsız yapar.
g Genel Arama: Girilen harf öbeği boyunca bir desen arar.
mÇok satırlı: Sabitleyici meta karakteri her satırda çalışır.

Ek Notlar

  • () içinde kullanılan | operatörü, birden fazla alternatif ifadeyi gruplamak için kullanılabilir.
  • {n} ifadesi, kendisinden önceki karakterin tam olarak n kez tekrar etmesini sağlar.
  • {n,} ifadesi, kendisinden önceki karakterin n veya daha fazla kez tekrar etmesini sağlar.
  • {,m} ifadesi, kendisinden önceki karakterin en fazla m kez tekrar etmesini sağlar.
  • {n,m} ifadesi, kendisinden önceki karakterin en az n en fazla m kez tekrar etmesini sağlar.
  • \b kelimenin başlangıcını veya sonunu belirtir.

Bu notlar daha geniş bir regex kullanımına yardımcı olacaktır. İhtiyaçlarınıza göre bunları özelleştirebilir ve yeni notlar ekleyebilirsiniz.

regex commands
regex commands

Kaynaklar: