Temel kullanım:

nikto -h [URL]
nikto -h 10.10.11.11 -p 80,8000,8080

Kullanıcı adı ve şifre ile kimlik doğrulama:

nikto -h [URL] -id [username]:[password]

Nmap ile ip bloğunu tarayıp nikto ile taratmak:

nmap -p80 [IP]/24 -oG - | nikto -h -
# -T: Tuning
# 1: Interesting files
# 2: Misconfiguration
# 3: Information Disclosure
# 4: Injection (XSS/Script/HTML)
nikto -T 1 2 3 -h [IP]
# -useragent: Custom user agent
nikto -useragent <user-agent> -h [IP]
# -e: IDS evasion
# 1: Random URI encoding
# 7: Change the case of URL
nikto -e 1 7 -h [IP]