KomutlarAçıklaması
lsmevcut dizindeki dosya ve dizinleri listeler.
cdmevcut dizini değiştirir.
pwdmevcut çalışma dizinini yazdırır.
mkdiryeni bir dizin oluşturur.
rmdirboş bir dizini kaldırır.
touchyeni bir dosya oluşturur veya var olan bir dosyanın değiştirilme zamanını günceller.
rmbir dosyayı veya dizini kaldırır.
mvbir dosyayı veya dizini taşır veya yeniden adlandırır.
cpbir dosyayı veya dizini kopyalar.
lndosyalar arasında bir bağlantı (sert bağlantı veya sembolik bağlantı) oluşturur.
findbelirtilen kriterleri karşılayan dosyaları bir dizin hiyerarşisinde arar.
grepbir dosyada belirtilen bir deseni eşleştiren satırları arar.
sedbir dosya veya standart giriş üzerinde metin dönüşümleri yapabilen bir akış
awkyapılandırılmış veriler üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmek için kullanılabilen bir
tartar arşivleri oluşturmak ve işlemek için kullanılır.
gzipdosyaları gzip algoritması kullanarak sıkıştırmak için kullanılır.
gunzipgzip ile sıkıştırılmış dosyaları açmak için kullanılır.
ssh-keygenkimlik doğrulama için SSH anahtar çiftleri oluşturmak için kullanılır.
scpağ üzerinden hostlar arasında dosya kopyalamak için kullanılır.
chrootbir işlem için kök dizini değiştirerek bir "hapis" ortamı oluşturur.
systemctlsystemd sistem ve hizmet yöneticisini kontrol etmek için kullanılır.
journalctlsystemd tarafından oluşturulan günlükleri görüntülemek ve yönetmek için kullanılır.
unamesistem hakkında bilgileri görüntüler, örneğin çekirdek sürümü ve donanım mimarisi.
uptimesistemin ne kadar süredir çalıştığını ve zaman içindeki ortalama sistem yükünü
datemevcut tarih ve saati görüntüler.
calbelirtilen ay veya yıl için bir takvim görüntüler.
passwdbir kullanıcının şifresini değiştirmek için kullanılır.
subaşka bir kullanıcı hesabına geçmek için kullanılır.
sudoayrıcalıklı izinlerle bir komutu çalıştırmak için kullanılır.
useraddyeni bir kullanıcı hesabı oluşturmak için kullanılır.
userdelbir kullanıcı hesabını silmek için kullanılır.
groupaddyeni bir grup oluşturmak için kullanılır.
groupdelbir grup silmek için kullanılır.
mountbir dosya sistemini bağlamak için kullanılır.
umountbir dosya sistemini bağlamadan çıkarmak için kullanılır.
fsckbir dosya sisteminin durumunu kontrol eder ve onarır.
hdparmsabit disk sürücüleri için parametreleri ayarlamak için kullanılır.
lspcisisteme bağlı PCI cihazlarını listeler.
lsusbsisteme bağlı USB cihazlarını listeler.
freesistemin bellek kullanımı hakkında bilgi görüntüler.
ifconfigağ arayüzlerinin yapılandırmasını, IP adreslerini, ağ maskelerini ve MAC adreslerini
ip addrtüm ağ arayüzlerinin IP adreslerini görüntüler.
ip routeyönlendirme tablosunu, varsayılan ağı ve her hedef ağ için tercih edilen arayüzü
pingyerel bilgisayar ile hedef anahtar arasındaki bağlantıyı test etmek için belirtilen ağ
tracerouteyerel bilgisayardan belirtilen ağ adresine veya anahtar adına ICMP yankı istekleri
netstatetkin ağ bağlantılarını, dinleme portlarını ve ilgili ağ istatistiklerini görüntüler.
ssnetstat gibi çalışır, ancak her bağlantının işlem kimliği (PID) ve her bağlantının durumu
nmapbir ağı tarar ve ağdaki anahtarların IP adreslerini, ana bilgisayar adlarını ve açık
tcpdumpbelirtilen ağ arayüzünde ağ trafiğini yakalar ve görüntüler.
iptablesLinux güvenlik duvarını yapılandırmak için kullanılır, gelen ve giden trafik için
routeyerel yönlendirme tablosunu görüntüler veya değiştirir.
arpARP (Adres Çözünürlük Protokolü) önbelleğini görüntüler, IP adreslerini MAC adreslerine
digbelirtilen alan adı veya IP adresi için DNS sorguları yapar.
nslookupdig gibi çalışır, ancak DNS sorguları yapmak için daha eski bir araçtır.
hostnameyerel bilgisayarın ana bilgisayar adını görüntüler.
whoisbir alan adı veya IP adresi hakkında bilgi almak için WHOIS veritabanına sorgu yapar.
sshGüvenli Kabuk (SSH) protokolünü kullanarak uzak bir bilgisayara bağlanmak için kullanılır.
scpSSH protokolünü kullanarak yerel bilgisayar ile uzak bir bilgisayar arasında dosya
rsyncağ üzerinden yerel bilgisayar ile uzak bir bilgisayar arasında dosyaları senkronize
curlHTTP, HTTPS, FTP ve SMTP dahil olmak üzere çeşitli protokoller kullanarak sunucuyla veri
wgetHTTP, HTTPS ve FTP dahil olmak üzere çeşitli protokoller kullanarak internetten dosya
whoşu anda oturum açmış olan kullanıcılar hakkında bilgi görüntüler.
woturum açmış olan kullanıcılar hakkında bilgi görüntüler, çalıştırdıkları işlemleri de
psşu anda çalışan işlemler hakkında bilgi görüntüler.
topşu anda çalışan işlemler hakkında gerçek zamanlı bilgi görüntüler, CPU ve bellek
killbir işlemi sonlandırmak için bir sinyal gönderir.
pkillkill ile benzerdir, ancak belirtilen desene uyan bir veya daha fazla işleme bir sinyal
chmodbir dosya veya dizinin izinlerini değiştirir.
chownbir dosya veya dizinin sahibini ve grubunu değiştirir.
dfher bağlı dosya sisteminin disk kullanımı ve kullanılabilir alan hakkında bilgi görüntüler.
dubir dosya veya dizinin disk kullanımını görüntüler.
pbcopybir dosyanın içeriğini panoya kopyalar.
scutil --dnsDNS yapılandırmasını gösterir.
scutil --nwiağ bilgilerini gösterir.
setkabuğa ait değişkenlerin adlarını ve değerlerini döndürür.
printenvsistemdeki tüm çevresel değişkenleri görüntüler.
envsistemdeki tüm "exported" (ihracat edilen) değişkenleri gösterir, yani değiştirilmiş
aproposbaşlıkta belirtilen anahtar kelimeleri içeren el kitabı bölümlerini gösterir.
whatisherhangi bir komut satırı hakkında kısa bir açıklama almanızı sağlar.