Hash kırmak:

echo "[hash]" > hash

hashcat -m 1400 -a 0  [hash] [wordlist_path]

Kırılan şifreleri göstermek:

hashcat -m 1400 -a 0 [hash] [wordlist_path] --show

Kural vermek:

hashcat -m 1700 -a 0 [hash] [wordlist_path] \
    -r /opt/homebrew/Cellar/hashcat/6.2.6_1/share/doc/hashcat/rules/best64.rule \
    --force -d 1