Not: [URL] = [URL]

Genel Kullanım:

ffuf -u [URL] -w [wordlist_path]

Renklendirme ile çıktıyı görüntüle (default: false):

ffuf -u [URL] -c -w [wordlist_path]

Özel anahtar kullanımı:

ffuf -u [URL]/FUZZ -w [wordlist_path]:FUZZ

Uzantıları ara:

ffuf -u [URL]/FUZZ -w [wordlist_path]

Uzantıları belirt ve FUZZ anahtarını genişlet:

ffuf -u [URL]/FUZZ -w [wordlist_path] -e .php,.txt

Belirli bir HTTP durum kodunu filtrele | 403'leri gizle:

ffuf -u [URL]/FUZZ -w [wordlist_path] -fc 403

Belirli bir HTTP durum kodunu eşle | 200'leri göster:

ffuf -u [URL]/FUZZ -w [wordlist_path] -mc 200

Belirli bir HTTP yanıt boyutunu filtrele:

ffuf -u [URL]/FUZZ -w [wordlist_path] -fs 0

Nokta ile başlayan tüm dosyaları eşleştirme:

ffuf -u [URL]/FUZZ -w [wordlist_path] -fr '/\..*'

0 ile 255 arasındaki tüm sayıları içeren bir liste oluşturur ve bu sayıları FUZZ et:

ruby -e '(0..255).each{|i| puts i}' | ffuf -u '[URL]?id=FUZZ' -c -w - -fw 33
for i in {0..255}; do echo $i; done | ffuf -u '[URL]?id=FUZZ' -c -w - -fw 33
seq 0 255 | ffuf -u '[URL]?id=FUZZ' -c -w - -fw 33

Kullanıcı adı ve şifre doğrulama:

ffuf -w [wordlist_path] -X POST -d "username=FUZZ&password=x" \
    -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
    -u [URL]/signup -mr "username already exists"

Wordlist tabanlı brute-force saldırıları:

ffuf -u [URL] -c -w [wordlist_path] -X POST \
    -d 'uname=[username]&passwd=FUZZ&submit=Submit' \
    -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'

Basit subdomain FUZZing:

ffuf -u FUZZ.[domain] -c -w [wordlist_path]

Gelişmiş subdomain FUZZing:

ffuf -u [domain] -c -w [wordlist_path] -H 'Host: FUZZ.mydomain.com' -fs 0

Tüm ffuf trafiğini bir web proxy üzerinden yönlendirme (HTTP veya SOCKS5):

ffuf -u [URL] -c -w [wordlist_path] -x 127.0.0.1:8080

Sadece eşleşenleri proxy'e yönlendirme:

ffuf -u [URL] -c -w [wordlist_path] -replay-proxy 127.0.0.1:8080

Wordlist'teki yorumları yoksay:

ffuf -u [URL]/FUZZ -c -w [wordlist_path] -ic -fs 0

Eşleştirme seçenekleri:

ParametrelerAçıklaması
-mcMatch HTTP status codes (default: 200,204,301,302,307,401,403,405)
-mlMatch amount of lines in response
-mrMatch with regex
-msMatch HTTP response size
-mwMatch amount of words in response

Filtreleme seçenekleri:

ParametrelerAçıklaması
-fcFilter HTTP status codes from response.
-flFilter by amount of lines in response.
-frFilter with regex
-fsFilter HTTP response size.
-fwFilter by amount of words in response.