In this beginner's guide, you will see some essential IOS configuration commands. Whether you're configuring a router or a switch, understanding these commands will help you navigate your IOS device with confidence.

Display Device Information

To view the device's version:

show version

Setting up the hostname of your device:

hostname [Name]

Configure IP Settings

Router Configuration:

config t
interface GigabitEthernet0/0
ip address [ip_address] [subnet_mask]
no shutdown

Switch Configuration:

config t
interface [interface]
ip address [ip_address] [subnet_mask]
no shutdown

Interface Description

To add descriptions to interfaces:

config t
interface [interface]
description Link to [device_name]

Duplex and Speed Configuration

config t
interface fastEthernet [interface]
speed 100
duplex full

Cisco Discovery Protocol (CDP)

Enable or disable CDP:

config t
cdp run

Troubleshooting

show ip interface brief
interface fastEthernet [interface]
shutdown

Factory Reset

enable
erase startup-config
reload

Password Recovery

config t
enable secret [new_password]

Configuration Backup

copy running-config tftp

IOS Image Upgrade

copy tftp flash

Routing

Configure IP address:

config t
interface [interface]
ip address [ip_address] [subnet_mask]
no shutdown

Static Routing

config t
ip route [destination_network] [subnet_mask] [next_hop_address]

Check Connectivity

traceroute [ip_address]

Default Route and Route Balancing

config t
no ip route [destination_network] [subnet_mask] [next_hop_address]

Shortcuts

TuşlarAçıklama
TabBir kısmı yazılan bir komutu tamamlar.
Backspaceİmlecin solunda kalan karakteri siler.
Ctrl+Dİmlecin bulunduğu karakteri siler.
Ctrl+Kİmleçten komut satırının sonuna kadar tüm karakteri siler.
Esc Dİmleçten sözcüğün sonuna kadar tüm karakteri siler.
Ctrl+U veya Ctrl+Xİmleçten komut satırının başına kadar, geriye doğru olan tüm karakterleri siler.
Ctrl+Wİmlecin solunda kalan sözcüğü siler.
Ctrl+Aİmleci satırın başına taşır.
Sol ok tuşu veya Ctrl+Bİmleci bir karakter sola taşır.
Esc Bİmleci bir sözcük sola taşır.
Esc Fİmleci bir sözcük sağa taşır.
Sağ Ok veya Ctrl+Fİmleci bir karakter sağa taşır.
Ctrl+Eİmleci komut satırının sonuna taşır.
Yukarı Ok veya Ctrl+PEn son komutlardan başlayarak geçmiş arabelleğindeki komutları çağırır.
Ctrl+R veya Ctrl+I veya Ctrl+LBir konsol iletisi alındıktan sonra sistem komut istemini ve komut satırını yeniden görüntüler.
Ctrl-CHerhangi bir yapılandırma modundayken, yapılandırma modunu sonlandırır ve ayrıcalıklı EXEC moduna döner. Kurulum modundayken, komut istemine geri döner.
Ctrl-ZHerhangi bir yapılandırma modundayken, yapılandırma modunu sonlandırır ve ayrıcalıklı EXEC moduna döner.
Ctrl-Shift-6DNS aramalarını, traceroute, ping vb. iptal etmek için kullanılan çok amaçlı kesme dizisidir.

More :

TuşlarAçıklama
Enter TuşuSonraki satırı görüntüler.
Boşluk TuşuSonraki ekranı görüntüler.
Diğer tuşlarEkrandaki dizeyi sonlandırır, ayrıcalıklı EXEC moduna geri döndürür.

These commands cover a broad spectrum of IOS configuration tasks, from basic interface setup to troubleshooting and routing. With practice, you'll become proficient in managing IOS devices efficiently.